Wierzbicki i Zięć

Dbając o naszych Klientów
i ochronę środowiska stosujemy 3 standardy:

HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli – standard mający na celu ocenę z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia na określonym etapie działania oraz jaki jest stopień ryzyka ich wystąpienia.

GHP

Dobra Praktyka Higieniczna – standard regulujący warunki higieniczne, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna – standard determinujący warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.